Vanzare produse si echipamente pentru tratare si epurare apa : Hipoclorit de sodiu, Clorura de var, Sulfat de aluminiu, Aluminat de sodiu. Clorit de sodiu. Transport gratuit. Sisteme pentru dozarea hipocloritului, aparatura de laborator, reactivi chimici, pompe si sistemele de pompare, echipamente pentru filtrare si dedurizare, apa potabila, apa industriala, apa uzata.

Servicii

S.C. CONED S.R.L. proiecte pentru instalatii de alimentare cu apa si canalizare, stingerea incendiilor, protectia mediului, gospodarirea apelor, verificare proiecte B9 , D.

Servicii de proiectare

S.C. CONED S.R.L. desfasoara activitati de proiectare care constau in intocmirea studiilor de fezabilitate, proiecte tehnice, documentatii de avizare a lucrarilor de interventie, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarirea apelor, mediu, etc.

Activitatile de consultanta efectuate de noi se concentreaza pe gasirea solutiilor optime din punct de vedere tehnic si al costurilor, pentru realizarea proiectelor beneficiarilor la nivelele tehnice si economice cerute, precum si respectarea legislatiei si a standardelor de proiectare.

De asemenea efectuam asistenta tehnica beneficiarilor pentru buna derulare a proiectelor, precum si verificare de proiecte in domeniul constructiilor edilitare.

Serviciile noastre de consultanta si proiectare va ofera beneficii prin solutiile tehnico-economice optimizate proiectate .

Studii de fezabilitate :

 • Se intocmesc pentru obiective noi de investitii, in vederea stabilirii solutiei tehnologice si a caracteristicilor tehnico- economice.
 • Prin intocmirea studiului de fezabilitate, stabilim in mod obiectiv impreuna cu clientul, prin analizarea a cel putin doua variante tehnice, cea mai buna solutie tehnico-economica in functie de natura terenului si de scopul proiectului.

Documentatii de avizare a lucrarilor de interventie:

 • Se intocmesc pentru lucrari necesare la constructii existente. Aceste lucrari pot fi reparatii, modificari, reabilitari, modernizari, etc. Scopul este stabilirea caracteristicilor tehnice si economice ale investitiei.
 • Prin intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, stabilim obiectiv impreuna cu clientul pe baza raportului de expertiza tehnica, cea mai buna varianta tehnico-economica de realizare a lucrarilor de interventie.

Proiecte tehnice, detalii de executie si alte documentatii tehnice:

 • Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza solutiei tehnico-economice prevazuta in studiul de fezabilitate sau in documentatia de avizare a lucrarilor de interventie si scopul este de a asigura informatii tehnice si economice complete in vederea executarii lucrarilor de executie.
 • Continutul detaliilor de executie, cuprind explicitari la anumite portiuni sau segmente ale investitiei, acestea fiind stabilite de comun acord cu clientul si constructorul.
 • Documentatii tehnice, breviare de calcul in domeniul hidraulic, liste de cantitati, caiete de sarcini, etc.
 • Documentatii tehnice pentru stabilirea adecvata a tehnologiei, utilajelor si a echipamentelor pentru sisteme locale si individuale de alimentare cu apa si canalizare ( sisteme apa potabila sau industriala si sisteme de canalizare menajera si industriala).
 • Documentatii tehnice pentru implementarea solutiilor SCADA in sistemele de alimentare cu apa si canalizare, care realizeaza monitorizarea, controlul si automatizarea de la distanta a sistemelor de distributie si a proceselor din statiile de tratare si epurare.

Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor

 • Se intocmesc documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru protectia mediului, gospodarirea apelor, stingerea incendiilor, directia sanitara, directia sanitar-veterinara, etc.
 • Documentatii tehnice pentru autorizarea constructiilor, demolare, etc.

 

Servicii de Consultanta

Consultanta:

 • Strategii pentru implementarea, realizarea si finalizarea cu succes a investitiilor.
 • Planificarea si managementul proiectelor in infrastructura.
 • Consultanta privind optimizarea functionarii instalatiilor si sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (alegerea utilajelor, echipamentelor si a tehnologiilor adecvate, reabilitari, modernizari, etc.).
 • Consultanta in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor.

Verificare de proiecte :

 • Verificarea proiectelor pentru domeniile :
  • B9 : siguranta in exploatare a constructiilor edilitare si de gospodarie comunala ;
  • D : igiena , sanatate si mediu, pentru toate domeniile.

Asistenta tehnica  

 • Asistenta tehnica pentru buna derulare a proiectelor, in care putem sa furnizam expertiza tehnica, in domeniul infrastructurii, a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, precum si in domeniul protectiei mediului inconjurator si a gospodaririi apelor.

 

Domenii de activitate

S.C. CONED S.R.L. desfasoara activitati de proiectare si consultanta în domeniul sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, protectiei mediului inconjurator, gospodaririi apelor.

Prin proiectele noastre promovam imbunatatirea confortului, a calitatii vietii oamenilor si protectia mediului inconjurator.

Domeniile de activitate in care realizam proiecte si consultanta sunt :

Sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare pentru mediul urban si rural:

 • Alimentare cu apa : statii de tratare, aductiuni apa, rezervoare de apa, retele de apa potabila si industriala, statii de pompare, etc.
 • Canalizare: retele de canalizare , statii de pompare, statii de epurare mecano-biologice , etc.

Sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor  :

 • Instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti de incendiu interiori ;
 • Sisteme de stingere a incendiilor exterioare cu hidranti de incendiu exteriori ;
 • Solutii tehnologice pentru stingerea incendiilor la moteluri, hoteluri, unitati industriale, etc.

Lucrari hidrotehnice

 • Regularizari de riuri, piriuri si torente, aparari si consolidari de maluri a riurilor si piriurilor impotriva eroziunii apei ;
 • Sisteme de irigatii, canale de irigatii si de evacuare a apei ;
 • Amenajari piscicole, helestee, crescatorii de peste, amenajari pentru acumulari de apa in vederea activitatilor de agrement ;
 • Indiguiri, incinte protejate de inundatii, lucrari situate pe malurile apelor ;
 • Solutii tehnologice pentru hidroizolatii.

Protectia mediului inconjurator si gospodarirea apelor :

 • Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de mediu ;
 • Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarirea apelor ;
 • Alte documentatii tehnice pentru obtinerea diferitelor avize, acorduri si autorizatii ( Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Directia de Sanatate Publica, Directia Sanitar Veterinara, etc. ).

S.C. CONED S.R.L. va ajuta sa realizati cu succes proiectele dumneavoastra prin servicii de proiectare, consultanta si furnizare echipamente.

Prin proiectele noastre promovam imbunatatirea confortului, a calitatii vietii oamenilor si protectia mediului inconjurator

web design Abu Dhabi
creare magazin online
realizare site web
promovare site
creare site web
Imobiliare Iasi
servicii contabilitate Iasi
traduceri autorizate Iasi
inchirieri apartamente Iasi
amsterdam escorts
inchiriere cabina foto bucuresti
creare magazin online
promovare Google Adwords
dezvoltare aplicatii web
promovare site web
Campanii de link building
Promovare Google
creare portal imobiliar
creare portal stiri
Butoaie din lemn
infiintari firme Iasi
avocat Iasi
avocat Suceava
cazare in bran
beton amprentat